Bình lọc cát Atlas Model: Canada D400- 920

Đóng góp bởi: admin 5 lượt xem Đăng ngày 15/04/2022

Bộ lọc cát Polyester kháng Ozone

  • Sản xuất bằng sợi polyester trên thân bằng  polyester và sợi thủy tinh monoblock. sợi monoblock.
  • Kèm vale đa chiều 6 chức năng
  • Kèm van xả khí, cửa thay vật liệu.
  • Bảo hành 3 năm.

Đặc trưng

Mã số Loại vật liệu Tốc độ dòng chảy (m3/giờ) Sự liên quan Kg/cái Kích thước hộp Chiếc/hộp
30 m3/h/m2 40 m3/h/m2 50 m3/h/m2
ATS FLT037 Bộ lọc cát 400 mm 4,00 5,00 6,00 D 50 13,50 0,50×0,50×0,65 1 Chiếc
ATS FLT001 Bộ lọc cát 500 mm 6,00 8,00 10,00 D 50 13,50 0,50×0,50×0,65 1 Chiếc
ATS FLT002 Bộ lọc cát 620 mm 9,00 12,00 15,00 D 50 24,00 0,65×0,65×0,77 1 Chiếc
ATS FLT003 Bộ lọc cát 760 mm 14,00 18,00 22,00 D 63 35,00 0,76×0,76×0,90 1 Chiếc
ATS FLT038 Bộ lọc cát 800 mm 16,00 21,00 25,00 D 63 40,00 0,76×0,76×0,90 1 Chiếc
ATS FLT039 Bộ lọc cát 830 mm 17,00 22,00 28,00 D 63 43,00 0,76×0,76×0,90 1 Chiếc
ATS FLT004 Bộ lọc cát 920 mm 20,00 27,00 33,00 D 63 44,50 0,92×0,92×1,00 1 Chiếc

 

Bài viết cùng chủ đề: